Scribus – UBUNTU

Scribus este o aplicatie desktop gratuita folosita la deschiderea documentelor, cu scopul de a stimula producţia comerciala de formate PDF şi PostScript, în primul rând, si nu exclusiv pentru Linux.

În timp ce obiectivele programului sunt pentru uşurinţa de utilizare şi instrumente simplu de înţeles si de folosit, Scribus oferă suport pentru funcţii de publicare profesionale, cum ar fi culoarea CMYK, crearea facila de PDF, de import/export Encapsulated PostScript şi a creării de separare de culoare.
Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/1160/scribus-ubuntu-2/

Scribus – UBUNTU

Scribus is an desktop open source page layout program with the aim of producing commercial grade output in PDF and Postscript, primarily, though not exclusively for Linux.

While the goals of the program are for ease of use and simple easy to understand tools, Scribus offers support for professional publishing features, such as CMYK color, easy PDF creation, Encapsulated Postscript import/export and creation of color separations.
Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/832/scribus-ubuntu/

Client Grafic – FTP – UBUNTU

Echivalent Windows: CuteFTP, SmartFTP

Ubuntu echivalent: FileZilla

FileZilla este un soft cu sursa libera, deschisa, cross-platform, ce consta in suita FileZilla Client si Server. Binarele sunt disponibile pentru Windows, Linux, şi Mac OS X. Acesta acceseaza FTP, SFTP, şi FTPS (FTP peste SSL / TLS).   Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/1140/client-grafic-ftp-ubuntu/

Graphical FTP clients – UBUNTU

Windows equivalent : CuteFTP, SmartFTP

Ubuntu equivalent : FileZilla

FileZilla is free, open source, cross-platform FTP software, consisting of FileZilla Client and FileZilla Server. Binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS X. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/836/graphical-ftp-clients-ubuntu/

Eticheta Meta pentru descriere

Etichetele Meta nu au fost niciodată un mod garantat de a obţine un clasament de top pe motoarele de căutare.  Astăzi, caracteristica cea mai valoroasa pe care o oferă proprietarul site-ului web este capacitatea de a controla într-o anumită măsură modul în care paginile lor de web sunt descrise de unele motoare de cautare. Acestea oferă, de asemenea, capacitatea de a preveni indexarea tuturor paginilor unui site.
Eticheta “meta description” aduce cunoÅŸtinÅ£e cu privire la recomandările SEO si Google in scris, etichete de descriere, lungime, limite, linii directoare, sugestii, limita de caractere, strategii de optimizare, componente ÅŸi altele.

Introduceţi descrierea site-ului între ghilimele de la content. Puteti scrie cel mult o sută cincizeci de caractere.

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/1117/eticheta-meta-pentru-descriere/

Description Meta TAG

Meta tags have never been a guaranteed way to gain a top ranking on crawler-based search engines. Today, the most valuable feature they offer the web site owner is the ability to control to some degree how their web pages are described by some search engines. They also offer the ability to prevent pages from being indexed at all.
Meta description tags consist the knowledge on seo and google recommendations on writing meta description tags, length, limits, guidelines, suggestions, character limits, optimization strategies, components and etc.

Enter your blog description between the one quote marks beneath description. You can use a max. of a hundred and fifty characters.

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/1111/description-meta-tag/

Editor Imagine – UBUNTU

Echivalent Windows: Adobe Photoshop, Paint.Net

Echivalent Ubuntu: GIMP

Basic GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) este un program gratuit ce poate fi folosit cu succes pentru editarea imaginilor. Acesta poate  retusa imagini sau poate fi folosit ca o unealta in editarea imaginilor si este disponibil gratuit pentru sistemele de operare populare inclusiv  Microsoft Windows, Apple Mac OS X, and GNU/Linux.  Pune la dispozitie abilitatile de editare in straturi a unei fotografii exact ca  Photoshop.

ÃŽn plus faţă de alte editoare de imagini detaliate ofera si retuÅŸare ÅŸi formă-libera de desen, GIMP poate realiza sarcini esenÅ£iale  de editare imagini, cum ar fi redimensionarea, editarea, decuparea de fotografii, fotomontaje, colaje- combinarea mai multor imagini, ÅŸi conversia între diferite formate de imagine. GIMP poate fi, de asemenea, folosit pentru a crea imagini animate de bază în formatul GIF.

Viziunea de produse GIMP este faptul că GIMP este, sau va deveni, un software gratuit high-end pentru desenarea grafică pentru editarea si crearea de imagini originale, icoane, elemente grafice de pagini web ÅŸi de artă pentru elementele de interfaţă utilizator.

sudo apt-get install gimp gimp-data gimp-plugin-registry gimp-data-extras
Acceseaza-l prin Applications → Graphics → GIMP Image Editor.

GIMP Paint Studio

GIMP Paint Studio (GPS) este un pachet cu o colecÅ£ie de perii si unelte  Ã®nsoÅ£ite de presetări pentru GIMP care vizează îmbunătăţirea capacităţilor în desen ÅŸi pictură folosind GIMP. GPS-ul oferă o gamă largă de instrumente pentru designeri ÅŸi artiÅŸtii in grafica digitala: diferite perii de umbrire creion (grafit, 2B, 6B, etc), perii pen (stilou BIC, schiÅ£e pen), perii de petrol ÅŸi alte presetări pentru aerografie, folosind instrumentul de cerneală , întinderea, etc.
Pentru a adăuga PPA si GIMP instalare Studio Paint în Ubuntu (instalat GIMP prima), utilizaţi următoarele comenzi de pe terminal:

sudo add-apt-repository ppa:shnatsel/gimp-paint-studio
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp-paint-studio

Gimp Painter adauga un amestec de culoare ÅŸi de caracteristici de netezire de linie:
Acesta nu este un pachet separat, ci un întreg GIMP patch.
Pentru a instala Gimp Painter din terminal:

sudo add-apt-repository ppa:mizuno-as/gimp-painter
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/1097/editor-imagine-ubuntu/

Image Editor – UBUNTU

Windows equivalent : Adobe Photoshop, Paint.Net

Ubuntu equivalent : GIMP

Basic GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) is a free software raster graphics editor. It is primarily employed as an image retouching and editing tool and is freely available in versions tailored for most popular operating systems including Microsoft Windows, Apple Mac OS X, and GNU/Linux. It has layering abilities like Photoshop.

In addition to detailed image retouching and free-form drawing, GIMP can accomplish essential image editing tasks such as resizing, editing, and cropping photos, photomontages combining multiple images, and converting between different image formats. GIMP can also be used to create basic animated images in the GIF format.

GIMP’s product vision is that GIMP is, or will become, a free software high-end graphics application for the editing and creation of original images, icons, graphical elements of web pages and art for user interface elements.

sudo apt-get install gimp gimp-data gimp-plugin-registry gimp-data-extras
Access it through Applications → Graphics → GIMP Image Editor.

GIMP Paint Studio

GIMP Paint Studio (GPS) is a package with a collection of brushes and accompanying tool presets for GIMP aimed at improving the capabilities in drawing and painting using GIMP. GPS provides a wide range of tools for graphic designers and digital artists: different shadowing pencil brushes (graphite, 2B, 6B, etc), pen brushes (BIC pen, sketching pen), oil brushes and other presets for airbrushing, using the ink tool, smudging, etc.

To add the PPA and install GIMP Paint Studio in Ubuntu (install GIMP first), use the following commands on the terminal:

sudo add-apt-repository ppa:shnatsel/gimp-paint-studio
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp-paint-studio

Gimp Painter adds some color blending and line smoothing features:

It is not a separate package, but a whole patched GIMP.

To install Gimp Painter from terminal:

sudo add-apt-repository ppa:mizuno-as/gimp-painter
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/842/image-editor-ubuntu/

Tehnici de optimizare website

Cunostintele legate de optimizare a conţinutului site-ului au devenit deja cunoştinţe bun simţ. Cine nu doreste un site care sa fie gasit rapid la o cautare?
Aţi găsit nişte termeni despre SEO şi nu ştiti ce înseamnă acestia?
Iată câteva tehnici de optimizare si termeni referitoari la:
Vizitatori unici - Un server este accesat cu o cerere HTTP pentru un singur obiectiv web. O singura accesare a unei pagini poate antrena mai multe solicitari din partea unui server. Vă puteţi mări audienţa  prin furnizarea de continut, pagini relevante si angajarea web. Urmărirea vizitatorilor unici noi vă poate ajuta să aduceti creşterea audienţei.
Timp mediu pe site şi marimea site-ului - Urmarirea click-urilor este una dintre cele mai bune măsuri de previziune a utilizarii site-ului.
Pagini pe vizita - Numărul de pagini care au fost accesate în timpul unei vizite este o măsură largă şi simplu de urmarit la utilizarea site-ului. Paginile pe vizita măsoară  fluxul de trafic posibil cu un grad ridicat de accesare.
Rata bounce – Este procentul de utilizatori care au parasit site-ul dvs., fără a naviga către o altă pagină din site. Tu ar trebui să examinezi paginile ce au ratele de respingere mari pentru o îmbunătăţire a conÅ£inutului.
Conversie tarife – Raportul dintre numărul de obiective realizate, în comparaÅ£ie cu vizitatori unici este, de fapt, rata de conversie. PuteÅ£i creÅŸte rata de conversie prin îmbunătăţirea conÅ£inutul paginilor site-ului dvs. .
Consum de continut primar - Fiecare vizita pe site-ul tau trebuie să aibă asociat si punctul de intrare. Acest punct de intrare este de obicei o pagină simplă. Acesta este procentul de timp în care o pagină constituie impresia unui site.
Cale pierdere – Este procentul in care o pagină a fost văzuta într-o calea de navigare de catre vizitatori în cazul în care vizitatorii au reziliat fără acea rata bounce. Pierderea poate indica calea de informaÅ£ii incomplete, o cale de introducere pe piaţă sau o inducere în eroare.
Cuvinte cheie sau de campanie – Acele cuvinte cheie sau campaniile realizate pentru a aduce mai mulÅ£i bani sau un loc superior in căutarea cu motoarele specifice.
Cost pe conversaţie - În cazul în care costul per conversaţie pentru o anumită campanie, cum ar fi grupul de anunţuri sau de cuvinte cheie este mai mare decât valoarea medie de vânzare pentru elemente incluse.

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/1081/tehnici-de-optimizare-website/

Website optimization techniques

Website content optimization have becoming common sense knowledge already, who doesn’t want a fast find site with engaging content?
Did you found some terms about SEO-ing and you don’t know what they mean?
Here is some detailed optimization techniques:
Unique visitors
A server hit is an HTTP request for a single web objective. One web page view can require many hits to the server. You can increase your unique audience by providing fast, relevant, engaging web pages. Tracking new unique visitors can help you track audience growth.

Average time on site and length of site
Click Tracks is one of the best measure of user engagement.

Pages per visit
The number of pages that were consumed during a visit is a broad and simple measure of user engagement. Pages per visit measure that can indicate possible flow states of high engagement.

Bounce rate
The bounce rate is the percentage of users who left your site without browsing to another page or terminating. You should examine pages with high bounce rates closely for improvement to content.

Conversation rates
The ratio of the number of objectives accomplished when compared to unique visitors is in fact, your conversion rate. You can boost your conversion rate by improve your pages content.

Primary content consumption

Every site visit has to have entry point. That entry point is a simple page. This is the percentage of time that a page constitutes the impression of a site.

Path loss
Path loss is the percentage of times that page was seen within a visitors navigation path where the visitors was terminated without bouncing. Path loss can indicate incomplate information or misguide search marketing.

Keyword or campaign
Which keyword or campaigns are making you the most money or searching position.

Cost per conversation
If the cost per conversation for a particular campaign, like ad group or keyword is larger than the average sale value for the include items.

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/1057/website-optimization-techniques/