Tag: script

HTML inserarea imaginilor in linie/galerie

Sa spunem ca am dori sa asezam într-o pagina html cateva fotografii pe orizontala. Acest lucru poate fi facut cel mai usor folosind un tabel. Tag-urile <table> </table> definesc continutul unui tabel. Între aceste tag-uri trebuiesc incluse urmatoarele alte tag-uri <tr><td></td></tr> în asa fel incât un tabel va avea forma <table><tr><td></td></tr></table>.

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/507/html-inserarea-imaginilor-in-liniegalerie/

Conexiunea MySQL

PHP - MySQL

De ceva timp am descoperit cum se face o conexiune intre un document PHP (script) si o baza de date MySQL. Pentru a creea site-uri dinamice ce scriu si citesc o baza de date este nevoie sa introducem in fisierele PHP o comanda care creeaza conexiunea dintre cele doua. Astfel este folosita functia prestabilita a more »

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/377/conexiunea-mysql/

HTML Colors – Names

  The X-11 Color Set There are two ways to put colors in HTML documents. One is to insert color code and the second is to insert color name. About the color codes I wrote a previous article and this one  it will handle the color names. In a file .html you can enter a more »

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/294/html-colors-names/

Nume Culori – HTML

Setul de culori X-11 Există două modalităţi de a pune culorile în documentele HTML. una este de a insera cod de culoare, iar a doua este de a insera numele culorii. Despre codurile de culoare am scris un articol precedent si se va ocupa de nume de culori. Într-un fişier .html se poate introduce o linie care defineşte o more »

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/308/nume-culori-html/

Culori HTML – Numere

Veţi găsi că de multe ori trebuie să lucrati folosind culori, atunci când construiti pagini Web, aşa că este probabil o idee bună să aveti un minut sau două acum şi să obţineţi câteva din tehnicile de culoare HTML . De cele mai multe ori, se specifică o culoare prin introducerea unui cod de şase more »

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/284/culori-html-numere/

HTML Colors – Numbers

You’ll find that you often have to work with colors when constructing Web pages, so it’s probably a good idea to take a minute or two now and get the HTML color techniques down pat. Most of the time, you specify a color by entering a six-digit code that takes the following form: #RRGGBB

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/269/html-colors-numbers/

PHP Incarcarea si redimensionarea imaginilor

Cu toţii am fost în situaţia în care trebuie sa permitem utilizatorilor să încarce imagini pentru elementele de conţinut sau imaginile de profil. Ei vor  încărca imagini ce ocupa o foarte mare lăţime de bandă, fără a lua în considerare şi spaţiu pe disc. Curând veţi avea sute de  imagini mai mari de 2 MB more »

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/179/php-incarcarea-si-redimensionarea-imaginilor/

PHP Image upload and resize

We all have been in situation where we allow users to upload images for content items or profile pictures. They’ll just upload huge images without considering bandwidth and disk space. Soon you have hundreds images above 2MB in size cluttering your precious harddisk space and taking up all of the bandwidth with just a few more »

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/167/php-image-upload-and-resize/