Online Radio

 


Press Play

more links to listen online Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/328/online-radio/

Radio Online

 


Press Play

Mai multe linkuri pentru a asculta radio online Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/332/radio-online/

Culori HTML – Numere

Veţi găsi că de multe ori trebuie să lucrati folosind culori, atunci când construiti pagini Web, aşa că este probabil o idee bună să aveti un minut sau două acum şi să obţineţi câteva din tehnicile de culoare HTML . De cele mai multe ori, se specifică o culoare prin introducerea unui cod de şase cifre care să ia următoarea formă: #RRGGBB

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/284/culori-html-numere/

HTML Colors – Numbers

You’ll find that you often have to work with colors when constructing Web pages, so it’s probably a good idea to take a minute or two now and get the HTML color techniques down pat. Most of the time, you specify a color by entering a six-digit code that takes the following form: #RRGGBB

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/269/html-colors-numbers/

Miro Video Encoder

Miro Video Encoder este cu siguranta, un simplu (şi gratuit!) App pentru a converti aproape orice video in format Theora, şi, nou în această ultima  versiune, pentru a deschide formatul video WebM. Acesta nu dispune de nici o altă opţiune decât alegerea formatului de ieşire. Scopul Miro Video Converter este de a oferi oamenilor un rapid, uşor, şi intuitive mod de a converti videoclipuri. Cele mai multe convertoare video au zeci de setări naucitoare pentru a codifica un video. Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/260/miro-video-encoder-2/

Miro Video Encoder

Miro Video Encoder is definitely , a simple (and free!) app to convert almost any video to Theora, and, new in this last version, to the open WebM video format. It features no option other than choosing the output format. The goal of Miro Video Converter is to give people a fast, easy, and intuitive way to convert videos. Most video converters have dozens of baffling settings about how to encode the video. Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/250/miro-video-encoder/

Firefox

Mozilla Firefox este un browser gratuit şi open source produs de Mozilla Application Suite şi gestionat de către Mozilla Corporation. Începând din octombrie 2010, browser-ul Firefox este al doilea cel mai utilizat pe scară largă, cu 30% din cota de utilizare la nivel mondial al browser-elor web. În Germania, Firefox este cel mai popular browser, cu und procent de  60% de utilizare.

 


 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/238/firefox-2/

Firefox

Mozilla Firefox is a free and open source web browser descended from the Mozilla Application Suite and managed by Mozilla Corporation. As of October 2010, Firefox is the second most widely used browser with 30% of worldwide usage share of web browsers. In Germany, Firefox is the most popular browser with 60% usage.

 


 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/228/firefox/

What is HTML?

  • HTML stands for HyperText Markup Language, and is the predominant markup language for web pages.
  • HTML is the basic building-blocks of webpages.
  • A markup language is a set of markup tags, and HTML uses markup tags to describe web pages.
  • HTML markup tags are usually called HTML tags
  • HTML is written in the form of HTML elements consisting of tags, enclosed in angle brackets (like <html>) within the web page content. Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/211/what-is-html/

Ce este HTML?

  • HTML vine de la HyperText Markup Language, ÅŸi este limbajul predominant pentru paginile web.
  • HTML contituie baza blocurilor de pagini web.
  • Un limbaj markup este un set de tag-uri markup, ÅŸi HTML utilizează marcatori pentru a descrie pagini web.
  • Tag-urile HTML markup sunt numite, de obicei scurt, tag-uri HTML
  • HTML este scris sub formă de elemente HTML formate din etichete, între paranteze unghi (cum ar fi <html>) în conÅ£inutul paginii web. Continue reading

Permanent link to this article: https://www.xenno.org/220/ce-este-html/